EMAIL MARKETING

Tražite način kako komunicirati s lojalnom publikom? Email marketing je usluga za vas. 

Pod Email marketing-om podrazumijevamo slanje profesionalnih newslettera pretplatnicima. Newsletterima komunicirate s kupcima koji za Vas znaju od ranije i žele od Vas primiti ponude i vijesti o Vašoj kompaniji.

Email marketing već godinama važi za br. 1 prodajni alat, što dokazuju i pokazatelji povrata na uložena sredstva u odnosu na druge kanale komunikacije. Obzirom da se obraćate direktno članovima liste, Email marketing je lična stvar, i treba mu posvetiti punu pažnju! Zbog ovoga, naš tim je dizajnirao proces u tri koraka koji garantuje rezultate!

  • Konsultacije – prilikom definisanja ciljnog tržišta, uvođenja kompletnog sistema za slanje mejlova, definisanja baze primalaca, razrada strategije daljeg razvoja i postavljanje ciljeva koji se žele postići sa kampanjom.
  • Dizajn Email marketing kampanja – dizajniramo različite tipove kampanja u skladu sa definisanom strategijom u prvom koraku.
  • Upravljanje kampanjama i metrika – segmentacija lista, slanje i upravljanje kampanjama; analiza kampanje i izvještavanje o postignutim rezultatima.

Kako izgleda dobar newsletter?

Što se sadržaja tiče svakako se trebaju uključiti kvalitetne slike i linkovi i ne bi se trebalo pretjerivati s tekstom. Treba se obratiti pažnja na vrijeme i učestalost slanja jer nije dobro kada se newsletter šalje prečesto niti prerijetko. Template svakako treba biti responsive da ga kupci mogu lijepo vidjeti i na mobilnom uređaju. Sadržaj treba segmentirati te ga slati na odgovarajućim jezicima i svakako testirati newsletter prije slanja. I konačno, nakon slanja potrebno je provjeravati statistike kako bi zadržali pretplatnike i procenat otvaranja newslettera.

Nemate vremena za kreiranje kvalitetnog newslettera?

Ne brinite, imamo uslugu za Vas! WebFox u Vaše ime i prema Vašim zahjevima kreira newslettere unutar Mailchimp aplikacije za profesionalno kreiranje i slanje newslettera. Emailove šaljemo samo vašim lojalnim kupcima koji su se prethodno registrovali za primanje marketinških sadržaja od Vas.

Imate svoju Email bazu klijenata? Počnite sa Email kampanjom odmah!