MARKETING NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

WebFox pruža full service uslugu na društvenim mrežama:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Youtube
 • Linkedin
 • Google+

Realizujemo cjelokupan nastup na društvenim mrežama, počevši od planiranja, preko osmišljanja i produkcije kreativnog sadržaja, oglašavanja na društvenim mrežama, community i reputation managementa, do konačnog mjerenja i analiziranja ostvarenih rezultata.

Ostvarite dvosmjernu komunikaciju na društvenim mrežama uz strateško i kontinuirano vođenje Vaših stranica.

Putem društvenih mreža povećavate promet na web stranici, razvijate svijest o Vašem brendu i dugoročno se povezujete sa korisnicima.

Naša Digitalna Strategija

 • Pripremamo strategiju nastupa na društvenim mrežama.
 • Dizajniramo vizuale Vaših stranica i profila na društvenim mrežama.
 • Objavljujemo ciljan i atraktivan sadržaj na dnevnoj ili nedjeljnoj bazi.
 • Izrađujemo mjesečne izvještaje kako bi pratili rezultate.
 • Pripremamo nove prijedloge i sadržaj na osnovu generalne strategije.
 • Redovno komuniciramo sa Vama kako bi zajedno usmjeravali kampanje u smjeru ostvarivanja Vaših ciljeva. Komunikacija uključuje fizičke sastanke, e-mail konverzaciju i telefonske konsultacije.

Još uvijek niste kreirali svoje business naloge na društvenim mrežama?