5 trendova u Digitalnom Marketingu na koje bi trebalo da obratite pažnju u 2018. Godini

Trendovi u digitalnom marketingu 2018

5 trendova u Digitalnom Marketingu na koje bi trebalo da obratite pažnju u 2018. Godini

Posljednjih nekoliko godina svjedoci smo mnogih nevjerovatnih promjena na polju digitalnog marketinga. Više se ne može poreći značaj AdWords oglašavanja i content marketinga kao i neophodnost SEO optimizacije za uspjeh biznisa. Na sve to jak uticaj ima i izuzetan porast broja ljudi koji Internetu pristupaju preko svojih mobilnih uređaja.

Ove promjene su učinile da već duže vrijeme nije dovoljno za kompaniju bilo koje veličine da se osloni isključivo na osnovni web sajt i Facebook stranicu kao sredstva oglašavanja i marketinga na Internetu (mada su i oni neophodni faktori uspjeha). U nastavku pišemo o trendovima u digitalnom marketingu koji Vam mogu pomoći da podignete poslovanje na viši nivo u 2018 godini.

  1. Integracija marketing aktivnosti u skladu sa ciklusom kupovine.

Uzimajući u obzir povećanje kompleksnosti digitalnog marketinga i marketinga uopšte, tehnike poput analize faze u procesu kupovine i različitih tipova kupaca dobijaju na važnosti pri formiranju marketing komunikacije namijenjenje modernom kupcu.

Moderni pristup digitalnom marketingu mora podrazumijevati prioritizaciju i integrisanje cijelog spektra marketing komunikacije i iskustva kako bi se kupcima olakšala kupovina kroz tehnike poput retargetiranja i personalizovanih poruka.

  1. Uvođenje personalizacije u iskustvo kupaca.

Kako bi se obezbijedila relevantnost i responzivnost, web sajt personalizacija sve već duže vrijeme primjenjuje u nekim ecommerce sektorima poput maloprodaje, turističkih agencija i fininsijskih usluga.

U posljednje vrijeme na tržištu su se pojavile opcije koje manje koštaju i nude više vrsta rješenja za peronalizaciju. Postoje mnoge vrste web personalizacije, od onih koje su integrisane sa sardžajem do onih integrisanih u analitička rješenja ili samostalne Software as a Service opcije za personalizaciju.

  1. Korištenje video sadržaja u ciklusu kupovine.

Popularnost video sadržaja ubrzano raste zahvaljujući društvenim medijima. Youtube se nekada smatrao drugim najvećim pretraživačem. Međutim, novi podaci pokazuju da je Youtube popularniji od Google pretrage zahvaljujući rastućem broju korisnika iz mjeseca u mjesec.

  1. Kreiranje sve veće količine sadržaja – Content Marketing

Video je samo jedna vrsta sadržaja kog nudite kupcima. Da bi kompanija u 2018. godini održala i poboljšala svoju poziciju na tržištu, neophodno je redovno praviti kvalitetan sadržaj koji će biti koristan i zanimljiv ciljnom tržištu i plasirati ga adekvatnim kanalima.

  1. Integrisanje marketinga na pretraživačima (Search Engine Marketing – SEM) u marketing aktivnosti.

Marketing na pretraživačima je ubjedljivo najbolji digitalni kanal prodaje. Društvene mreže već dugo vremena kaskaju u tom pogledu, uprkos popularnosti koju imaju među kupcima.

U mnogim sektorima društvene mreže mogu poslužiti za promociju i izgradnju svijesti o brendu, ali u pogledu povrata na investiciju i obim prodaje ne mogu se porediti sa marketingom na pretraživačima. Google AdWords je trenutno najpopularnija (i najinovativnija) platforma za ovaj vid marketinga, pogotovo od ovogodišnjeg uvođenja ECPC biddinga i Smart Display kampanja.

Uprkos tome što je do nedavno ovaj vid marketinga bio slabo zastupljen na našim prostorima, sve više kompanija koristi priliku da se pozicionira na pretraživačima prije nego što konkurencija otkrije rezultate koje marketing na pretraživačima donosi. Smatra se da će popularnost ovog tipa marketinga rasti ubrzano na našim prostorima i za nekoliko godina dostići popularnost marketinga na društvenim mrežama.

 

Svi ovi trendovi će doprinijeti da u novoj godini digitalni marketing bude još značajniji za sve koji žele da ostanu relevantni i ostvare uspjeh na tržištu. Ukoliko želite da Vaš biznis posluje još bolje u 2018., kontaktirajte nas i naši stručnjaci digitalnog marketinga će Vam pomoći da Vaše poslovanje podignete na viši nivo.

Share this post